Автор: Ломиковская М.П.

    Статьи: 1 – 1 из 1
    Сортировать по:
  • В номере: № 4 (10). 2013 страницы: 35–42

    Гаврилюк А.М. к.б.н., доцент Чоп’як В.В., док.мед.н., професор, завідувач кафедри Кріль І.Й. Ломіковська М.П. кафедра клінічної імунології та алергології Наконечний А.Й. док.мед.н., професор Наконечний Й.А. кафедра дитячої хірургії, ортопедії та травматології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького М. Курпіш , професор завідувач відділу > відділ імунобіології, репродукції та стовбурових клітин, Інститут генетики людини Польської академії наук, м. Познань, Польща