Автор: Шеремет Р.З.

    Статьи: 1 – 1 из 1
    Сортировать по:
  • В номере: № 4 (23). 2016 страницы: 12-20

    С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань «ДУ Інститут урології НАМН України», Р.З. Шеремет, к.мед.н., доцент кафедри урології Львівського національного університету, завідувач відділення урології Львівської обласної клінічної лікарні