Автор: В.В. Третяк

    Статьи: 1 – 1 из 1
    Сортировать по:
  • В номере: № 3 (30). 2018 страницы: 29-32

    А.В. Руденко, д.біол.н., професор, завідувачка лабораторії мікробіології, вірусології та мікології
, С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач відділу запальних захворювань
, М.В. Мітченко, к.мед.н., ст.наук.співроб. відділу запальних захворювань
, О.М. Бавіна, к.біол.н, наук.співроб. лабораторії мікробіології, вірусології та мікології
, В.В. Третяк, бактеріолог лабораторії мікробіології, вірусології та мікології.
 ДУ «Інститут урології НАМН України»