Актуальні питання сучасної урології, сексопатології та андрології

сторінки: 18–25

Огляд науково-практичної конференції

Литвинець Є.А. док.мед.н., професор Антонів Р.Р. канд.мед.н кафедра урології, Івано-Франківський національний медичний університет

 

З 19 по 20 жовтня 2012 р. в мальовничому гірському місті Яремче на Прикарпатті відбулась міжрегіональна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної урології, сексопатології та андрології», організаторами якої стали Івано-Франківський національний медичний університет та Головне управління охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА за підтримки ДУ «Інститут урології НАМН України» та Українського інституту сексології та андрології, а також за сприяння благодійного фонду «Родина». Організаційний комітет конференції представляли: член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут урології НАМН України» С.О. Возіанов; ректор Івано-Франківського національного медичного університету, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н, професор М.М. Рожко; генеральний директор Українського інституту сексології та андрології, президент Асоціації сексологів та андрологів України, головний сексопатолог МОЗ України, завідувач відділу сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології НАМН України», д.мед.н., професор І.І. Горпінченко; головний уролог МОЗ України, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», д.мед.н., професор С.П. Пасєчніков; начальник Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА М.Д. Олінійчук; головний уролог, сексопатолог ГУОЗ Івано-Франківської ОДА, д.мед.н., професор кафедри урології Івано-Франківського національного медичного університету Є.А. Литвинець.

Уперше за тривалий час урологи Івано-Франківщини мали честь приймати гостей із різних регіонів України для обміну досвідом. У ці дні зібрались урологи з різних куточків країни: Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська, Львова, Чернівців, Вінниці, Тернополя, Ужгорода та Івано-Франківська. У заході взяли участь близько 120 спеціалістів, яких зацікавила тематика даної наукової зустрічі.

Сама природа сприяла науковцям у роботі конференції і дала можливість отримати ще й неймовірне естетичне задоволення від сонячних осінніх днів та різнобарвних гірських пейзажів.

Відкрив конференцію зі вступним словом проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету, д.мед.н., професор І.П. Вакалюк. Він привітав гостей конференції, відзначивши важливість та актуальність зібрання, побажав усім присутнім плідної праці та приємного відпочинку, а також висловив сподівання щодо започаткування традиційності таких зустрічей.

У наукових доповідях, виголошених на пленарних засіданнях першого дня, піднімались актуальні питання сечокам’яної хвороби, хронічних запальних захворювань сечової системи та чоловічих статевих органів, нетримання сечі, гіперплазії простати, еректильної дисфункції.

Перше пленарне засідання відкрив д.мед.н., професор Інституту урології НАМН України Ю.М. Гурженко доповіддю «Любов та сучасне лікування еректильної дисфункції», у якій детально розкрив «фізіологію» любові та вплив її відсутності на розвиток порушень ерекції у чоловіків.

У наступних доповідях висвітлювалися окремі питання клінічного спостереження хворих на сечокам’яну хворобу.

Так, к.мед.н Т.Б. Мокрій (Коломия) у доповіді «Малоінвазивні методи лікування каменів сечоводу – шлях до профілактики запальних захворювань сечовидільної системи та більш швидкого одужання пацієнтів» наголосив на проблемах рецидивного нефролітіазу, що становить 15-45% випадків та є наслідком відсутності адекватної метафілактики сечокам’яної хвороби. У своїй праці автор акцентує на якнайшвидшому видаленні конкрементів із сечовидільної системи, що, на його думку, є профілактикою запальних захворювань сечовидільної системи та рецидиву каменеутворення. На аналізі 625 хворих з каменями сечоводів продемонстрована перевага швидкого видалення конкрементів з сечовидільної системи у порівнянні з методами консервативної літокінетичної терапії, що у 6 разів ефективніше запобігає розвитку гострого пієлонефриту та удвічі зменшує терміни непрацездатності пацієнтів.

У доповіді к.мед.н. Р.Р. Антоніва (Івано-Франківськ) «Дослідження клінічної ефективності препарату кетолонг-дарниця при знятті нападу ниркової кольки у хворих на сечокам’яну хворобу» представлені переваги використання пролонгованої форми кеторолаку при наданні невідкладної допомоги при нирковій кольці на фоні сечокам’яної хвороби у порівнянні з комбінаціями традиційних спазмолітиків та аналгетиків. При аналізі суб’єктивної оцінки больового синдрому на прикладі 60 звернень пацієнтів з нападом ниркової кольки відмічено більш швидке (до 15-25 хв) купірування нападу після введення кетолонгу-дарниця, а також збільшення тривалості часу ефективної аналгезії до 14 год. У висновках підкреслена доцільність використання пролонгованого кеторолаку в схемах лікування нападу ниркової кольки як патогенетично обгрунтованого засобу, що дає можливість досягти позитивних результатів і отримати стійкий клінічний ефект.

Д.мед.н., професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика Г.А. Анохіна у доповіді «Сучасні принципи дієтичного лікування при сечокам’яній хворобі» глибоко й грунтовно висвітлила фактори нефролітіазу, роль рН сечі у формуванні конкрементів в сечовій системі та особливий вплив дієти та фітотерапії на обмін речовин і запобігання кристалізації солей в сечовивідних шляхах. Детально розглянуті питання харчування при різних формах уролітіазу: оксалатному, уратному та ін. Особливий акцент було зроблено на використанні фітопрепаратів для про- та метафілактики сечокам’яної хвороби. Доповідач продемонструвала результати клінічних досліджень використання препарату флавія, що свідчили про основні ефекти фітотерапії при лікуванні різних форм сечокам’яної хвороби: збільшення обсягу ультрафільтрату та вторинної сечі, підсилення виведення сечовини, іонів кальцію та хлору, прискорення клубочкової фільтрації, мембранопротекторна функція, перешкоджання кристалізації солей і випадінню їх в осад.

У багатьох доповідях розглянуті проблеми запальних захворювань сечової та статевої систем чоловіків. Грунтовністю вирізнялась доповідь д.мед.н., професора Ю.М. Гурженко (Київ) «Сучасні підходи в терапії запальних захворювань чоловічих статевих органів», у якій всебічно було висвітлено різні аспекти етіопатогенетичного лікування такої поширеної статевої інфекції, як хламідіоз.

Я.В. Гоцуляк (Івано-Франківськ) представив доповідь «Динаміка перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит з використанням фітопрепаратів». Доповідач звернув увагу на важливе значення мембранопатологічних процесів у патогенезі хронічного пієлонефриту, зумовлених активацією перекисного окислення ліпідів та порушенням стану антиоксидантної системи захисту. Процеси ліпопероксидації оцінено за допомогою показників малонового діальдегіду та сульфгідрильних груп. Активність антиоксидантної системи визначена за рівнем активності церулоплазміну та насиченості трансферину залізом. На основі порівняння ефективності комбінованого лікування 58 хворих на хронічний пієлонефрит із використанням біофлавоноїдів та без них доведено, що включення фітопрепаратів у схему лікування сприяє скороченню термінів нормалізації клініко-лабораторних показників завдяки відновленню рівноваги в оксидно-антиоксидантній системі.

К.мед.н., доцент А.І. Мисак (Тернопіль) виступив з доповіддю «Нова антиадгезивна терапія в лікуванні інфекцій сечовидільних шляхів», основну увагу звернувши на особливе значення адгезивних властивостей уропатогенів у розвитку та прогресуванні запальних захворювань сечових шляхів та резистентності збудників до антибактеріальних засобів при їх лікуванні. Автор продемонстрував дані подвійного плацебо-контрольованого дослідження ефективності фітоселективних молекул – екстракту Utirose – в лікуванні запальних захворювань сечових шляхів, що дає можливість вплинути на вказані механізми шляхом підвищення кислотності сечі. Зазначені показання до застосування такі: профілактика розвитку інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ), у т.ч. після інструментальних втручань (ендоскопічні, рентгенологічні, гінекологічні дослідження); гострі та хронічні ІСШ, викликані чутливими до Utirose мікроорганізмами; ІСШ вагітних, починаючи з 1-го тижня вагітності; асимптоматична бактеріурія; профілактика утворення сечових конкрементів при підвищенні рН сечі, в т.ч. після їх видалення. Доступний українським споживачам препарат афлазин, що містить екстракт Utirose, на 60% знижує ризик рецидиву урологічних інфекцій та на 80% покращує урологічний комфорт при лікуванні запальних захворювань сечових шляхів.

Д.мед.н., професор Ю.М. Гурженко (Київ) у доповіді «Профілактика дисбактеріозу при лікуванні хронічних запальних захворювань чоловічої статевої сфери» окреслив проблему можливих ускладнень антибактеріальної терапії запальних захворювань статевих органів. Доведена актуальність використання пробіотиків у комплексній терапії хронічних інфекцій статевих органів чоловіків.

У своїй доповіді «Інгібітори 5α-редуктази. Практичні аспекти використання» д.мед.н., професор В.І.Зайцев (Чернівці) проаналізував сучасний стан проблеми симптомів нижніх сечових шляхів у чоловіків. Були детально розглянуті фізіологічні ефекти ферменту 5α-редуктази в організмі та їх значення на основі даних зарубіжних мультицентрових рандомізованих досліджень, таких як MTOPS, PREDICT, CombAT, PCPT, REDUCE. Продемонстровані основні механізми впливу інгібіторів 5α-редуктази, що на 20-25% зменшують об’єм простати, на 15-30% – вираженість симптомів нижніх сечових шляхів, знижують ризик розвитку ускладнень на 35-50%, рівень простатспецифічного антигену в крові на 50%, купірують андрогенну алопецію та, ймовірно, знижують частоту розвитку раку простати. У підсумку доповідач визначив основні принципи терапії препаратами вказаної групи. Інгібітори 5α-редуктази доцільно використовувати у чоловіків зі збільшеною простатою> 40 мл та вираженими симптомами нижніх сечових шляхів, особливо в комбінації з α-адреноблокаторами. Терапія повинна тривати не менше одного року з урахуванням повільного початку дії. Доведена ефективність при рецидивних кровотечах з передміхурової залози.

Особливу зацікавленість слухачів викликала доповідь асистента кафедри ендокринологіїО.В. Марусин (Івано-Франківськ) «Метаболічний синдром, гіпогонадизм, еректильна дисфункція: погляд ендокринолога». У ній продемонстровано тісний взаємозв’язок між комплексом метаболічних порушень у чоловіків, в основі яких лежить інсулінорезистентність і компенсаторна гіперінсулінемія та андрогенодефіцит.

Друге пленарне засідання розпочалось змістовною доповіддю к.мед.н. В.І. Горового (Вінниця) «Інтравагінальне ультразвукове дослідження сфінктера уретри у жінок із стресовим нетриманням сечі», в якій доповідач розкрив окремі аспекти діагностики надзвичайно актуальної жіночої проблеми. Наведена методика проведення УЗД сфінктерів жіночої уретри шляхом використання трансвагінального конвексного датчика. Виявлено достовірне стоншення уретри у пацієнток зі стресовим нетриманням сечі у 2 рази в порівнянні зі здоровими жінками. Зроблено висновок, що дане дослідження дає можливість виявити витончення сфінктерного апарату уретри у жінок та сформувати групу ризику розвитку у них стресового нетримання сечі.

У своїй доповіді «Аюрведичний підхід до лікування сексуальних розладів у чоловіків» д.мед.н., професор Ю.М. Гурженко (Київ) переконливо довів, що препарати аюрведи є ефективним засобом лікування сексуальних дисфункцій у чоловіків та покликані встановлювати баланс між тілом та розумом, а також досягати досконалості у всіх галузях життя.

К.мед.н. С.В. Берестенко (Жовті Води) представив увазі слухачів оригінальне дослідження «Ефективність антисептика декасан у комплексному лікуванні хворих із загостренням хронічного циститу, викликаного антибіотикорезистентними мікроорганізмами». Доповідач акцентував увагу на постійному зростанні резистентності збудників ІСШ, що погіршує прогноз клінічного одужання пацієнтів. Аналіз проведеної місцевої внутрішньоміхурової терапії 0,02% розчином декаметоксину (розведення 1:5) доводить значну його ефективність у комплексному лікуванні хронічного циститу в порівнянні з використанням традиційного розчину фурациліну (1:5000), а також демонструє свою безпечність та економічну доступність.

Продовженням теми можливостей використання клінічних рекомендацій у практиці уролога стала доповідь д.мед.н., професора В.І. Зайцева (Чернівці) «Протоколи лікування хворих на хронічний простатит та українські реалії». Продемонстровані деякі відмінності у підходах до діагностики та лікування хворих на хронічний простатит у лікарів-урологів України в порівнянні з існуючими рекомендаціями Американської та Європейської асоціацій урологів. Дана критична оцінка існуючим іноземним протоколам ведення хронічного простатиту та виділені окремі недоліки та переваги вітчизняних поглядів на дану проблему.

На завершення пленарних засідань першого дня д.мед.н., професор М.В. Зеляк (Івано-Франківськ) представив ґрунтовну доповідь «Гемоспермія: сучасний підхід до діагностики та лікування», де продемонстрував сучасні уявлення про етіологію та патогенез симптому гемоспермії. Наведено приклади використання різних методів візуалізації внутрішніх статевих органів у чоловіків для уточнення діагнозу. Розглянуто можливості лікувальної тактики цього стану, що повністю залежить від етіологічного фактора.

В рамках конференції проходив сателітний симпозіум компанії Aстеллас Фарма, на якому було представлено ряд змістовних доповідей, що стосуються використання окремих фармакотерапевтичних засобів даної фірми в лікуванні урологічної патології.

У доповіді «Сучасні тенденції терапії інфекцій, що передаються статевим шляхом, і лікування хворих на хронічний простатит та урогенітальні інфекції» д.мед.н., професор Є.А. Литвинець (Івано-Франківськ) проаналізував найбільш часті причини невдач при лікуванні таких урогенітальних інфекцій, як хламідіоз, мікоплазмоз, уреаплазмоз. У даному аспекті розглянуто сучасні рекомендації з лікування та акцентовано увагу на використанні антибіотиків групи макролідів, таких як джозаміцин (вільпрафен), що дають змогу значно покращити комплаєнтність лікування.

Д.мед.н., професор В.І. Зайцев (Чернівці) грунтовно розглянув роль харчових добавок, гомеопатії, а також різних препаратів рослинного та тваринного походження в практиці лікаря-уролога при лікуванні доброякісної гіперплазії простати. Представлена ним доповідь «Оновлені протоколи лікування ДГПЗ в аспекті реальної клінічної практики в Україні» звертає увагу на деякі недоліки існуючих на даний час літературних даних щодо ефективності використання таких препаратів, як гентос, вітапрост, простамол уно, афала та ін. з позицій доказової медицини.

К.мед.н., доцент Р.З. Шеремета (Львів) звернув увагу на найбільш поширений симптом доброякісної гіперплазії простати у доповіді «Ноктурія та її вплив на якість життя». Розглянуті патофізіологічні причини ноктурії, її негативний вплив на якість життя хворих та можливі наслідки. Особливу увагу доповідач звернув на заходи, що забезпечують ефективний контроль даного симптому.

Завершився перший день конференції дружньою вечерею делегатів у затишному ресторані над кручею річки Прут.

Другий день означився не менш плідною працею.

У рамках третього пленарного засідання було заслухано повідомлення авторів: д.мед.н., професора І.І. Горпінченка (Київ) та д.мед.н., професора Є.А. Литвинця (Івано-Франківськ) – «Сучасні підходи до діагностики хронічного простатиту», в якому детально розглянуто сучасні погляди на етіологію, патогенез запальних захворювань передміхурової залози, їх класифікацію та сучасні методи діагностики. Представлено розроблений детальний алгоритм методів терапії, що використовуються при лікуванні хронічного простатиту в залежності від особливостей його клінічного перебігу.

Доповненням теми інфекцій статевих органів чоловіків стала доповідь д.мед.н., професора Є.А. Литвинця (Івано-Франківськ) «Дослідження клінічної ефективності та безпечності застосування препаратів левобакс та лекран у комплексному лікуванні хворих на урогенітальний хламідіоз та мікст-інфекції», в якій було представлено дані оригінального клінічного аналізу комплексного лікування хронічного простатиту вказаними препаратами.

Цікавою виявилася доповідь лікаря-уролога О.О. Козака (Івано-Франківськ) «Ультразвукова ангіографія в діагностиці та контролі за лікуванням хворих із синдромом запального хронічного тазового болю (категорія ІІІа)», в якій було продемонстровано зміни кровопостачання передміхурової залози у даної категорії осіб. Вивчена динаміка показників швидкості кровообігу, щільності судинних сплетень і об’ємного кровотоку в передміхуровій залозі в результаті комплексного лікування з використанням ректальних свічок вітапрост та мікроклізм з настою ехінацеї пурпурової.

Група авторів з м. Чернівці під керівництвом д.мед.н., професора В.І. Зайцева представила фрагмент дослідження «Аналіз ранніх післяопераційних ускладнень при оперативному лікуванні доброякісної гіперплазії простати», в якому порівняли деякі ускладнення після відкритої та трансуретральної хірургії доброякісної гіперплазії простати. Висновком роботи є те, що трансуретральна резекція простати має переваги перед відкритою простатектомією щодо частоти розвитку ранніх післяопераційних ускладнень, таких як кровотечі, епідидиміти, пієлонефрити.

В останній доповіді пленарного засідання д.мед.н., професор М.В. Зеляк з групою авторів (Івано-Франківськ) представив випадок із практики «Видалення стороннього тіла під контролем КТ». Показана висока ефективність процедури видалення стороннього тіла (вушко металевої голки) з м’яких тканин поперекової ділянки за допомогою використання сучасних методів діагностики, з яких комп’ютерна томографія є одним із кращих, що дозволяє суттєво зменшити травматичність операції.

На завершення конференції виступили головуючі д.мед.н., професор Ю.М. Гурженко та д.мед.н., професор Є.А. Литвинець, які висловили найщиріші побажання всім доповідачам та учасникам заходу.

Найбільш актуальні питання, що піднімались на конференції, опубліковані у збірнику праць.

В начало статьи

Поділитися з друзями: