Urology

Пасєчніков С. П., Возіанов С. О., Лісовий В. М. та ін.
Urology

Вінниця: Нова Книга, 2016. – 432 с.

Головна особливість цього видання полягає в тому, що це перший англомовний базовий підручник з навчальної дисципліни «Урологія», підготовлений відповідно до затвердженої МОЗ України сучасної кредитно-модульної системи в рамках 90-годинної програми викладання на четвертому курсі за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та 45-годинної – за спеціальністю «Медична психологія».

У підготовці підручника були поєднані зусилля і досвід як співробітників опорної кафедри урології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, так і провідних вітчизняних фахівців-урологів Інституту урології НАМН України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Харківського національного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету, Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, Української медичної стоматологічної академії, Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини ДУС. Метою авторського колективу було створення підручника, спрямованого на підготовку не фахівців-урологів, а лікарів широкого профілю, сімейних лікарів, у практиці яких неодмінно зустрічатимуться хворі із найбільш розповсюдженими захворюваннями та невідкладними патологічними станами органів сечової і чоловічої статевої систем. Ставилось непросте завдання: в межах доволі стислої навчальної програми озброїти майбутніх спеціалістів будь-якої клінічної галузі сучасними, але лише базовими знаннями з урології, які б дали змогу на практиці правильно оцінити стан хворого і надати йому допомогу в межах можливостей лікаря, не припустившись помилки.