Невідкладна урологія в практиці лікарів хірургічного профілю

pages: 57

У навчальному посібнику висвітлено гострі урологічні захворювання та синдроми, пошкодження сечостатевих органів, з якими зустрічаються урологи та лікарі хірургічного профілю. Представлено причини цих станів і захворювань, їх симптоматологію та сучасні принципи лікування. Наведено клінічну анатомію сечостатевих органів і техніку виконання основних невідкладних операцій на них. Описано власні оригінальні класифікації, способи діагностики та лікування деяких невідкладних урологічних захворювань.

Видання пропонується для практичного використання урологам, хірургам, акушерам-гінеколoгам, судинним хірургам, онкологам, травматологам, анестезіологам, нейрохірургам, лікарям швидкої медичної допомоги, клінічним ординаторам, інтернам, а також студентам вищих медичних закладів III-IV рівня акредитації.

Стосовно придбання посібника звертатися за тел.: 097 751 81 53.

Our journal in
social networks:

Issues Of 2019 Year

Contents Of Issue 4 (35), 2019

  1. А.В. Шуляк, И.В. Радьков

  2. В. Г. Мигов

  3. С. И. Гамидов, Т. В. Шатылко, Н. Г. Гасанов

  4. О. Б. Прийма, С. С. Прийма

  5. И. В. Евстигнеев

  6. С. К. Джораєва, В. В. Гончаренко, Ю. В. Щербакова, О. К. Іванцова, О. В. Щеголєва, А. Р. Бабута

  7. М. В. Поворознюк