Сергію Петровичу Пасєчнікову – 65! Вітаємо ювіляра!

pages: 19

Pasechnikov_b-200x300.jpg

Завідувач кафедри урології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член правління Асоціації урологів України, член Європейської асоціації та Всесвітнього товариства урологів

Сергій Петрович Пасєчніков народився 24 вересня 1950 р. в столиці Литви – Вільнюсі.

У 1973 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

Розпочавши свій трудовий шлях на кафедрі урології Київського медичного інституту, пройшов усі ланки професійної майстерності – від старшого лаборанта до професора кафедри урології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, завідувачем якої став у 2011 р. З 1988 р. дотепер працює на посаді завідувача відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України» (з 2011 р. за сумісництвом).

У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 – докторську. У 1994 р. отримав звання професора.

Багаторічна плідна діяльність по праву забезпечила йому чільне місце у когорті найяскравіших учених нашої країни і заслуговує належної оцінки.

Високий рівень компетентності і здатність до генерації ідей, блискуча ерудиція, широта думки, енергетизм, сприйнятливість до нового, талант дослідника і в той же час розумний консерватизм, що виявляється у збереженні цінного досвіду, накопиченого попередниками, – це ті якості, що характеризують Сергія Петровича як вченого і педагога.

С. П. Пасєчніков – високоерудований клініцист з великим досвідом. З 1973 р. його клінічна практика проходить на базі урологічних відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. За його особистою участю впроваджено нові прогресивні методи діагностики і лікування хворих на гострий пієлонефрит, екстракорпоральна ударно-­хвильова літотрипсія, уретероскопія, контактна уретеролітотрипсія, застосування лазерного випромінювання для ендоскопічного лікування захворювань сечовивідних шляхів та передміхурової залози, інші малоінвазивні методи лікування сечокам’яної хвороби в умовах сечової інфекції. Він є одним із засновників першої в Україні лабораторії термодіагностики. Завдяки майстерності успішно виконує всі види оперативних втручань на органах сечової системи та чоловічих статевих органах, досконало володіє методиками ендоскопічної урології.

Професора С. П. Пасєчнікова вирізняє дивовижна працездатність. Він виконує велику педагогічну роботу: читає курс лекцій та проводить практичні заняття зі студентами та викладачами – курсантами факультету підвищення кваліфікації лікарів. Під його керівництвом підготовлено і захищено 18 кандидатських і докторських дисертацій, пройшла навчання та підвищила свою кваліфікацію велика кількість студентів, викладачів та фахівців-­урологів, які згодом стали завідувачами кафедр, клінік та відділень, викладачами медичних вузів та науковцями дослідних установ, працюють у різних регіонах України та поза її межами.

Високий рівень професіоналізму, клінічної ерудиції та життєвої мудрості в поєднанні з цілеспрямованістю, працездатністю та організаторськими здібностями дає йому можливість обирати найбільш перспективні та пріоритетні напрямки досліджень, результати яких відповідають сучасним вимогам світової науки щодо новизни, оригінальності, науково­-методичного рівня виконання та принципам доказової медицини.

Результати наукових досліджень ученого викладені у понад 500 наукових працях, у т.ч. в закордонних виданнях, 10 монографіях, 8 підручниках, 26 винаходах; представлені у вигляді доповідей на численних вітчизняних та закордонних наукових форумах, конгресах Європейської асоціації урології та Всесвітнього товариства урологів. Науково-­дослідні роботи, виконані під його керівництвом, відзначено дипломами НАМН України (2007, 2010), почесним сертифікатом Європейської асоціації урології (2011).

С. П. Пасєчніков – член правління Асоціації урологів України (з 1998 р.), член Європейської асоціації (з 1994 р.) та Всесвітнього товариства (з 1997 р.) урологів. Він є головним редактором журналу «Медицинские аспекты здоровья мужчины», входить до складу редакційних рад журналів «Урологія», «Здоровье мужчины», «Андрологія та сексуальна медицина», «Мистецтво лікування», «Практикуючий лікар», багато років успішно працює у складі спеціалізованої ради зі спеціальності «Урологія» ДУ «Інститут урології НАМН України». За його редакцією у 2013 р. видано перший національний підручник «Урологія», підготовлений колективом провідних вітчизняних фахівців відповідно до сучасної навчальної програми для студентів медичних факультетів вишів IV рівня акредитації. Знайшовши широке схвалення урологічної спільноти, викладачів і студентів, у 2014 р. підручник вийшов російською мовою, а цього року – українською та російською.

У 1993-2005 та в 2007-2011 рр. професор С. П. Пасєчніков – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом «Урологія». На цій посаді він ефективно координував роботу головних спеціалістів всіх регіонів України, вміло керуючись основними принципами охорони здоров’я та соціальної медицини. Протягом багатьох років є членом атестаційної комісії МОЗ України зі спеціальності «Хірургія». У 1998-2004 та в 2008-2010 рр. успішно працював у складі експертної ради ВАК України.

За досягнення у розвитку медичної освіти і науки, високий професіоналізм С. П. Пасєчнікова нагороджено Почесною грамотою Київського міського голови (2003), Почесною грамотою НАМН України (2005), Почесною грамотою МОЗ України (2010), Грамотою і Відзнакою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (2011), має Подяку Київського міського голови (2001). У 2011 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Свій ювілей Сергій Петрович зустрічає сповненим сил та енергії, нових ідей і задумів, безліччю різних планів на майбутнє і почуттям абсолютної впевненості у виконанні всіх поставлених перед ним завдань. Усі його учні, колеги, співробітники і друзі сердечно вітають ювіляра та бажають міцного здоров’я, добра і достатку, нестримної творчої енергії та здійснення найзаповітніших мрій.

Редакція журналу із задоволенням приєднується до потоку щирих поздоровлень Сергію Петровичу. Нехай завжди зігріває Вас тепло людської подяки за добрі справи, зроблені в ім’я української медичної освіти та науки!

Our journal in
social networks:

Issues Of 2015 Year

Contents Of Issue 2 (17), 2015

  1. Рыкова О.В.

  2. Поворознюк М.В.

  3. Беловол А.Н., Князькова И.И., Несен А.А. и др.

  4. Россіхін В.В., Бєлов В.Ю., Хощенко Ю.О. та ін.

  5. Пасєчніков С.П., Грицай В.С., Глєбов А.С. та ін.

  6. Пасєчніков С.П., Грицай В.С., Глєбов А.С. та ін.

Contents Of Issue 1 (16), 2015

  1. Николов В. В., Ковальчук М. Т., Марина С.С. и др.

  2. Степанов П. И.

  3. Пасечников С.П., Самчук П. А., Сыч В. И.

  4. Рыкова О.В.