Сергію Олександровичу Возіанову – 55! Вітаємо!

pages: 41

Vozianov_SA-208x300.jpg

Член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії АМН України, директор ДУ «Інститут урології НАМН України»

Сергій Олександрович Возіанов народився у жовтні 1960 р. Кар’єрний шлях ювіляра – приклад рідкісної натепер професійної відданості – від лікаря Київської міської лікарні № 14 до директора ДУ «Інститут урології НАМН України».

З відзнакою закінчив Київський медичний інститут (1982), у 1987 р. захистив кандидатську, а 1994 р. – докторську дисертацію зі спеціальності «Урологія». З 1993 по 1997 р. працював першим секретарем Посольства України у Франції.

Людина дуже працездатна, з високим творчим потенціалом, С. О. Возіанов долає будь-які проблеми, що зустрічаються на його шляху, продовжуючи рухатися тільки вперед. У 1997 р. він отримує посаду головного наукового співробітника відділення сечокам’яної хвороби з групою ниркових гіпертоній Інституту урології; 1999 р. – вчене звання старшого наукового співробітника, а через рік – звання професора за фахом «Урологія». З 2007 р. – член-кореспондент АМН України; з 1998 по 2011р. – завідувач відділу рентген-ендоурології та літотрипсії; з 2004 р. – професор, а згодом завідувач кафедри урології НМАПО імені П. Л. Шупика; з 2011 р. – директор ДУ «Інститут урології НАМН України». Надзвичайно обдарований, не втрачаючи даремно жодної хвилини, він швидко опановував глибини науки і тонкощі хірургічної майстерності.

Сергій Олександрович Возіанов як провідний учений та висококваліфікований фахівець вніс вагомий внесок у розвиток фундаментальної та прикладної медицини. Зусилля вченого зосереджені на діагностиці та лікуванні раку передміхурової залози, хворих на передрак та різні форми раку сечового міхура. Особисто ним вперше в Україні науково обґрунтовано і впроваджено в практичну діяльність метод фотодинамічної діагностики раку сечового міхура, що дає можливість здійснювати моніторинг результатів лікування даної патології; метод черезшкірної пункції кіст нирок з діагностичною метою та аспірації її вмісту як лікувальний засіб; перкутанну нефростомію, що дає змогу уникнути травматичного хірургічного втручання і значно зменшує кількість нефректомій.

Загального визнання набув розроблений С. О. Возіановим галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Кіста нирки набута», узгоджений МОЗ України і призначений для застосування в спеціалізованих підрозділах клінік усієї країни.

Результати своїх досліджень учений опублікував у більш ніж 340 наукових працях, він є автором 33 книг (монографій, підручників, посібників та довідників), 50 патентів. Під його керівництвом 5 здобувачів захистили докторську дисертацію та 25 – кандидатську.

А ще Сергій Олександрович – приязна і доброзичлива людина. Вроджена інтелігентність і благородство, почуття такту і комунікабельність, принциповість ученого завжди притягували до нього людей. Його вирізняють широта інтересів, висока ерудиція, що поєднується з умінням виділити головне у вирішенні наукових проблем, цілеспрямованість і працьовитість.

Наукова діяльність професора С. О. Возіанова отримала широке визнання не лише в Україні, а й за її межами. У 2004 р. він став лауреатом премії Академії медичних наук України, 2007 р. – лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. Сергій Олександрович – член спеціалізованої вченої ради ДУ «Інституту урології НАМН України»; член Асоціації урологів України і м. Києва; член Європейської асоціації урологів та Міжнародного урологічного товариства; член редколегій низки провідних фахових журналів; голова проблемної комісії «Урологія» МОЗ та НАМН України, голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторської та кандидатської дисертацій за спеціальністю «Урологія». Заслуги Сергія Олександровича в розвитку медичної науки і втілення її у практику охорони здоров’я неодноразово були відзначені високими державними нагородами.

Наукова громадськість, колеги, друзі та однодумці щиро вітають Сергія Олександровича з ювілеєм, зичать йому активного довголіття, невичерпної енергії та нових здобутків у благородній справі лікування людей.

Our journal in
social networks:

Issues Of 2015 Year

Contents Of Issue 2 (17), 2015

  1. Рыкова О.В.

  2. Поворознюк М.В.

  3. Беловол А.Н., Князькова И.И., Несен А.А. и др.

  4. Россіхін В.В., Бєлов В.Ю., Хощенко Ю.О. та ін.

  5. Пасєчніков С.П., Грицай В.С., Глєбов А.С. та ін.

  6. Пасєчніков С.П., Грицай В.С., Глєбов А.С. та ін.

Contents Of Issue 1 (16), 2015

  1. Николов В. В., Ковальчук М. Т., Марина С.С. и др.

  2. Степанов П. И.

  3. Пасечников С.П., Самчук П. А., Сыч В. И.

  4. Рыкова О.В.