Ви запитували

pages: 60-61

Кубанський С.А. завідувач відділу > відділ з правових питань, Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я

 

Я працюю фармацевтом у штаті аптеки комунальної форми власності. Чув, що віднедавна фармацевтичні працівники отримали право на виплату надбавки за вислугу років. Скажіть, будь ласка, у яких нормативно-правових актах зафіксовані такі зміни та в чому їхня суть?

І. Ніколайчук, м. Вінниця

 

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 18.01.2012 р. № 23 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418». Як відомо, саме останньою було затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

У чому ж суть змін, внесених до цього нормативно-правового акта, та які права і обов’язки встановлено для працівників галузі охорони здоров’я?

Передусім необхідно зазначити, що змінилася сама назва Порядку. Так, у новій редакції він має назву «Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я».

Згідно з попередньою редакцією, п. 1 Порядку визначалося, що він поширюється лише на лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, тобто на медичних працівників, та не передбачає права на виплату надбавки за вислугу років фармацевтичним працівникам.

Внаслідок внесених змін дія Порядку стала поширюватись не лише на медичних, але й на фармацевтичних працівників, які отримали право на виплату надбавки за вислугу років.

У новій редакції п. 3 Порядку визначено, що надбавка за вислугу років виплачується керівникам закладів охорони здоров’я, їх заступникам із числа лікарів, заступникам головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів, головним медичним сестрам, лікарям усіх спеціальностей, професіоналам з вищою немедичною освітою, допущеним до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, керівникам фармацевтичних (аптечних) закладів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів із числа провізорів і фармацевтів, провізорам усіх спеціальностей, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх спеціальностей, а також помічникам ентомологів.

І якщо дія Порядку не змінилася стосовно медичних працівників, то перелік фармацевтичних працівників та закладів, у яких вони працюють, потребує деталізації.

Так, перелік фармацевтичних (аптечних) закладів визначено нормами Наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів із фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я».

Згідно з п. 3 переліку до фармацевтичних (аптечних) закладів належать:

 • аптеки;
 • аптечні бази (склади);
 • бази (склади) медичної техніки;
 • бази спеціального медичного постачання (центральна, республіканська, обласна);
 • контрольно-аналітичні лабораторії;
 • лабораторії з аналізу якості лікарських засобів;
 • магазини медичної техніки, медичної оптики.

Крім того, наказом № 385 визначено і переліки провізорських посад та посад молодших спеціалістів із фармацевтичною освітою (фармацевтів) у закладах охорони здоров’я. До них належать:

1. Керівники фармацевтичних (аптечних) закладів та їх заступники:

 • завідувач;
 • директор;
 • начальник;
 • заступники з числа провізорів (завідувача, директора, начальника).

2. Керівники структурних підрозділів:

 • завідувач;
 • начальник;
 • завідувач аптечного пункту;
 • заступники з числа провізорів (завідувача, директора, начальника).

3. Провізори-спеціалісти:

 • старший провізор;
 • провізор;
 • провізор-косметолог;
 • провізор-аналітик;
 • провізор клінічний.

4. Молодші спеціалісти:

 • фармацевт;
 • лаборант.

Зазначеним категоріям працівників надбавка за вислугу років встановлюється у тих же розмірах, що і медичним працівникам (табл.).

Стаж роботи

Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, %

Понад 3 роки

10

Понад 10 років

20

Понад 20 років

30

Наступною важливою новелою Порядку стало доповнення його п. 4 новим абзацом 8. Згідно з правилами, визначеними цим абзацом, до стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, відтепер зараховується і час військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту, у Держспецзв’язку, підрозділах Держспецтрансслужби, а також час служби осіб рядового і начальницького складу на зазначених у п. 3 цього Порядку посадах у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах України і колишнього СРСР.

Таким чином, внесені зміни привели Порядок у відповідність до вимог ст. 2 Закону України від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу». Згідно з нормами цієї статті, час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Крім того, завдяки зазначеній зміні досягнуто соціальної справедливості, адже досить велика кількість медичних працівників несла службу на медичних посадах у лавах Збройних Сил, фактично виконувала обов’язки медичних і фармацевтичних працівників, однак не мала права на зарахування таких періодів роботи до стажу, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років.

Ще однією новелою Порядку стало надання права на отримання надбавки за вислугу років особам, які працюють на посадах помічників ентомологів.

Зазначена постанова, а відповідно і Порядок набули чинності 25.01.2012 р. У п. 9 Порядку визначено, що встановлення надбавки за вислугу років або зміна її розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи, в якому виникло таке право. Отже, з лютого 2012 р. всім працівникам, яким надано таке право, має бути встановлена надбавка за вислугу років, виходячи з наявного стажу роботи.

 

В начало статьи

 

Our journal in
social networks:

Issues Of 2012 Year

Contents Of Issue 4 (6), 2012

 1. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В.

 2. Князькова И.И.

 3. Чінов Г.П., Нагорний О.Є.

 4. Литвинець Є.А., Антонів Р.Р.

 5. Переверзев А.С.

 6. Чінов Г.П., Нагорний О.Є.

Contents Of Issue 3 (5), 2012

 1. Переверзев А.С.

 2. Веропотвелян Н.П., Погуляй Ю.С., Журавлева С.А. и др.

 3. Грачева О.О., Литвак Е.О.

 4. Юрах А.Е., Романенко А.М.

 5. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В.

 6. Поворознюк М.В.

Contents Of Issue 2 (4), 2012

 1. Пасєчніков С.П., Глєбов А.С.

 2. Пасєчніков С.П., Клименко Я.М.

 3. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В.

 4. Іванов Д.Д., Кушніренко С.В.

 5. Гаврилюк А.М., Наконечний А.Й.

 6. Переверзев А.С.

 7. Банира О.Б., Строй О.О., Шуляк О.В.

Contents Of Issue 1 (3), 2012

 1. Підмурняк О.О., Собчинський С.А., Войцешин В.В. та ін.

 2. Кубанський С.А.

 3. Переверзев А.С.

 4. Вайсерман А.М.

 5. Гаврилюк А.М., Наконечний А.Й.

 6. Серняк Ю.П., Криштопа М.В., Фуксзон А.С. и др.

 7. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В.

 8. Прийма О.Б., Кульчинський А.Б., Кульчинська Г.Л. та ін.

 9. Топчий И.И., Щербань Т.Д., Семеновых П.С.