Article types: Legal consultation

Ви запитували

pages: 72

Кубанський С.А. завідувач відділу > відділ з правових питань, Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я

 

Розкажіть, будь ласка, як відбувається оплата відрядження та вартості проживання в гуртожитку іногороднім лікарям-інтернам на період проходження інтернатури? Чи повинна лікарня відшкодовувати якісь кошти, якщо заочний цикл проходить на базі іншої лікувальної установи, за відсутності бази в лікарні, яка зарахувала лікаря-інтерна?

 

Правове регулювання проходження інтернатури випускниками вищих медичних навчальних закладів здійснюється на підставі Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом МОЗ України від 19 вересня 1996 р. № 291.

Згідно з правилами п. 7.5 Положення, витрати по відрядженню лікарів (провізорів)-інтернів на навчання у вищі заклади освіти здійснюється базовою установою стажування у такому ж порядку, як і при направленні спеціалістів на підвищення кваліфікації.

При цьому базовою установою стажування є заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, в які випускники вищих медичних закладів були зараховані на посади лікарів (провізорів)-інтернів.

Відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.№ 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва», для відряджених осіб встановлені такі мінімальні державні гарантії:

  • збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання;
  • оплата вартості проїзду до місця навчання і назад;
  • виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень.

На час навчання відряджені особи повинні бути забезпечені гуртожитком готельного типу. У разі відсутності гуртожитку відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення, провадиться в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.

Таким чином, постановою визначено, що оплата проїзду відряджених осіб до місця навчання і назад, виплата добових за час перебування в дорозі і за час навчання, відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення провадяться за місцем основної роботи. У випадку проходження інтернатури – за рахунок базової установи стажування, з якою особа перебуває у трудових правовідносинах.

Необхідно зазначити, що наведеним Положенням визначено набагато більший перелік пільг та гарантій для осіб, які навчаються в інтернатурі, зокрема:

  • оплата за рахунок коштів замовника проїзду молодих спеціалістів, які мають направлення на роботу, до місця спеціалізації (інтернатури) і місячна відпустка до початку підготовки в інтернатурі;
  • оплата за рахунок закладів (установ), в які молоді спеціалісти направляються після закінчення інтернатури на постійну роботу, проїзду до місця роботи;
  • виплата заробітної плати за рахунок базової установи стажування на весь період навчання у розмірі, визначеному чинним законодавством;
  • забезпечення житловою площею (типу гуртожиток) на весь період навчання з оплатою відповідно до існуючих тарифів.

 

В начало статьи

 

Our journal in
social networks: