Сенсибілізатори інсуліну можуть зменшувати втрату м’язової маси у літніх чоловіків з цукровим діабетом

сторінки: 29

Мета дослідження полягала у вивченні змін загальної м’язової маси тіла і в кінцівках у літніх чоловіків із порушенням глікемії натще або цукровим діабетом, а також у визначенні впливу на них протидіабетичної терапії.

Всього у мультицентровому лонгітудинальному когортному дослідженні брали участь 3752 чоловіки віком 65 років і старше, які знаходились на амбулаторному режимі. На початку трайлу глікемічний статус був класифікований як нормоглікемія, порушення глікемії натще, недіагностований/нелікований цукровий діабет, лікований цукровий діабет. Застосування інсулінових сенсибілізаторів (метформіну та/або тіазолідиндіонів) оцінювалося за виписаними на них рецептами. Зміни загального обсягу м'язової маси і в кінцівках були зафіксовані за допомогою двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії, проведеної на початку дослідження і через 3,5 ± 0,7 року.

Когорта досліджуваних включала 1853 пацієнти з нормоглікемією, 1403 – з порушенням глікемії натще, 234 – з нелікованим цукровим діабетом, а також 151 хворого на цукровий діабет, яким була призначена терапія сенсибілізаторами інсуліну, і 111 осіб з цукровим діабетом, пролікованим без інсулінових сенсибілізаторів. Чоловіки з нелікованим цукровим діабетом, пролікованим захворюванням без використання сенсибілізаторів інсуліну, або з порушенням глікемії натще мали вищий відсоток втрат загальної м’язової маси тіла і в кінцівках (р ≤ 0,05 у порівнянні з нормоглікемічними досліджуваними). Ступінь втрати м’язової маси для даної категорії хворих залишався високим навіть після корекції супутньої патології і факторів способу життя. На відміну від цього відсоток втрат загальної м’язової маси і в кінцівках у чоловіків з цукровим діабетом на фоні терапії інсуліновими сенсибілізаторами був значно нижчим, ніж у пацієнтів з нормоглікемією.

Отже, втрата маси скелетних м'язів була прискорена у чоловіків з порушенням глікемії натще і цукровим діабетом, окрім випадків, коли останній був пролікований інсуліновими сенсибілізаторами. Ці дані дозволяють зробити припущення, що дія цієї групи препаратів зокрема пов’язана зі зменшенням втрати м'язової маси.

 

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2011 Рік

Зміст випуску 2 (2), 2011

 1. Пасечников С.П., Митченко Н.В., Нашеда С.В.

 2. Пирогов В.А., Чабанов П.В.

 3. Литвак Е.О., Грачева О.О.

 4. Гаврилюк А.М.

 5. Зайцев В.И.

 6. Переверзев А.С.

 7. Пасєчніков С.П.

 8. Прийма О.Б.

Зміст випуску 1 (1), 2011

 1. Горпинченко И.И., Гурженко Ю.Н., Корниенко А.М. и др.

 2. Арефьева М.О., Халтагарова В.Н., Шимелис И.В.

 3. Переверзев А.С.

 4. Шамраев С.Н.

 5. Веропотвелян П.Н., Вишневский И.Е., Веропотвелян Н.П. и др.

 6. Викторов А.П., Шевченко Т.Л., Кашуба О.В.