Лазерне циркумцизіо в лікуванні фімозу


сторінки: 77-78

О.Б. Прийма, к.мед.н., доцент; І.В. Федорович, В.М. Іроденко, М.В. Босак,
 КНП «Трускавецька міська лікарня»

У статті представлено власну методику лазерного циркумцизіо у хворих на фімоз. Застосовувався діодний лазер червоного спектра довжиною хвилі 940 нм, потужністю пучка 9-12 Вт. Особливість методики полягає в одночасній корекції як фімозу, так і короткої вуздечки крайньої плоті. Це дає можливість досягти кращого косметичного ефекту, симетричного висікання тканин. Виконано 19 таких втручань, 4 з них – у дітей. Досягнуто доброго косметичного і функціонального ефекту.

Ключові слова: фімоз, циркумцизіо, діодний лазер, косметичний ефект.

Хірургічне лікування захворювань крайньої плоті – циркумцизіо (circumcisio) давно увійшло в клінічну практику. Воно виконується з лікувальною метою за наявності гіпертрофічного чи рубцевого фімозу (звуження крайньої плоті), множинного кондиломатозу, хронічного баланопоститу, доброякісних новоутворень крайньої плоті [1, 4].

Окрім цього, циркумцизіо застосовують з ритуальною метою (у деяких релігіях, наприклад у мусульман), а також, особливо останнім часом, з метою покращення сексуально-еротичних і есте­тичних якостей чоловіків [2].

Про необхідність своєчасного виконання циркумцизіо свідчить наявність у 30% хворих на рак статевого члена нелікованого або пізно лікованого фімозу [5].

Циркумцизіо, або кругове висікання крайньої плоті – пла­нове оперативне втручання, що належить до «хірургії одного дня». Ургентно циркумцизіо виконують лише за наявної гострої затримки сечі з облітерацією отвору припуціального мішка.

Основними показаннями до циркумцизіо є неможливість повноцінно оголити головку статевого члена та затримка сечі (гостра чи хронічна) з розвит­ком двобічного уретерогідронефрозу при тривалому існуванні фімозу [1, 2].

До трирічного віку фімоз є природним. Це зумов­лено наявністю синехій, зростів головки статевого члена з внутрішнім листком крайньої плоті. У період 3-6 років ці зрости розсмоктуються, кільця крайньої плоті розширюються і звільняється головка статевого члена. Проте у 3% хлопчиків віком ≥ 17 років звуження крайньої плоті продовжує мати місце, що вимагає хірургічної корекції [2].

Вроджена надлишкова крайня плоть, чи гіпертрофічний фімоз, теж є показанням до операції [1].

Окрім первинного фімозу, про який говорилося вище, існує і вторинний, спричинений баланопоститом і цукровим діабетом. Контингент пацієнтів з даною патологією, яким показане циркумцизіо, невпинно зростає через поширення у світі цукрового діабету та секс-трансмісивної інфекції, що провокує баланопостит [2].

Історія циркумцизіо як хірургічного методу лікування пройшла певну еволюцію. На зміну класичному обрізанню крайньої плоті прийшло обрізання електроножем, або із застосуванням діатермії, а відтак, і лазерні технології [2].

Нашою метою було запровадження та модифікування лазерної методики циркумцизіо.

Матеріали і методи

вгору

Щорічно в урологічному відділенні КНП «Трускавецька міська лікарня» виконується 20-30 оперативних втручань з приводу фімозу (циркумцизіо), що становить 3-5% від загальної кількості операцій у відділенні. За останні 12 міс у 19 хворих застосовано лазерне циркумцизіо.

Було використано діодний лазер червоного спектра з довжиною хвилі 940 нм, потужністю установки 30 Вт. Використовували лазерний промінь потужністю 9-12 Вт. Експлуатувався вітчизняний апарат «Ліка-хірург», (виробництво НВП «Фотонік Плюс», м. Черкаси).

Континґент хворих, яким проведено зазначене лікування, складався з 15 осіб віком 25-60 років і 4 дітей віком 7-12 років.

При класичному циркумцизіо (і за Г. А. Баїровим, і за О. Свенсон) зберігається вуздечка статевого члена. Ми виконували розсічення вуздечки, вирівнюючи в такий спосіб ширину внутрішнього листка крайньої плоті на всю окружність для кращого косметичного ефекту.

Слід зазначити, що за літературними даними, у 3% хворих, котрим із-за якихось інших причин не виконувалося циркумцизіо за наявності фімозу, спостерігалася коротка вуздечка статевого члена і його викривлення [5].

Необхідність одночасного втручання з приводу фімозу і на вуздечці статевого члена зумовлена також і спільним ембріо-гістогенезом крайньої плоті і вуздечки [3].

Власна методика. Під довенним чи епідуральним знеболенням після обробки операційного поля проводили розсічення обох листків крайньої плоті поздовжньо від отвору припуціального мішка у напрямку до коронарної борозни, не доходячи до останньої 5 мм по передній поверхні статевого члена. Обробляли антисептиком крайню плоть і головку статевого члена. Надалі цим же лазерним променем розсікали поздовжньо вуздечку до коронарної борозни. У місці кріплення вуздечки до внутрішнього листка крайньої плоті від зовнішнього краю і не доходячи 5 мм до коронарної борозни розсікали обидва листки крайньої плоті. У такий спосіб отримували два дзеркально симетричні клапті крайньої плоті. Лазерним променем відсікали обидва листки крайньої плоті з обох боків. Операція сама по собі забезпечувала надійний гемостаз. Для адаптації країв рани обох листків накладали 4-7 швів вікрилової нитки.

Результати та їх обговорення

вгору
mazm18-3_7778_f-300x198.jpg

Рисунок. Результати проведення лазерного циркумцизіо

Середня тривалість перебування прооперованих хворих у стаціонарі становила 1-2 дні. Набряк залишеної крайньої плоті статевого члена був відсутній або незначний. Підшкірних гематом статевого члена не спостерігали. Рана загоювалася в середньому протягом двох тижнів. Реабілітаційний період після операції становив 1 міс.

У всіх пацієнтів досягнуто доброго косметичного і функціонального ефекту (рисунок).

З огляду на вищезгадане слід зазначити переваги лазерного циркумцизіо над іншими методами хірургічного лікування цієї патології:

 • відсутність набряку оперованих тканин;
 • мінімальна запальна реакція оперованих тканин;
 • надійний гемостаз;
 • ідеальний косметичний ефект;
 • проводиться корекція не тільки крайньої плоті, а й вуздечки статевого члена.

Висновки

вгору
 • Лазерне циркумцизіо за власною методикою – ефективний метод лікування фімозу.
 • Пропонована методика забезпечує ретельний гемостаз.
 • Лазерне циркумцизіо діодним лазером забезпечує добрий косметичний і функціональний ефект.
 • Реабілітаційний період у хворих на фімоз скорочується на 2 тиж у порівнянні із загальноприйнятими методиками.

Список використаної літератури

1. Ашкрафт К. Т., Холдер Т. М. Детская хирургия. «Хартфорд». Санкт-Петербург. 1999. Т. 3. С. 51-56.

2. Мохаммад Башир. Применение бесшовного метода циркумцизии в хирургическом лечении фимоза у детей и подростков. Дисс… к. мед.н. – Тула, 2004. 123 с.

3. Садлер Т. В. Медична ембріологія за Ланґманом. Львів, «Наутілус», 2001. – 550с.

4. Шерстобитов А. С. Применение препарата банеоцин после операции обрезания крайней плоти. Хирургия. 2008. № 9. С. 70-72.

5. Barbaglii G. Balanitis xerotica obliterous involving urethral meatus. Urologia. 1986. vol. 53. № 4. Р. 625-628.

Лазерное циркумцизио в лечении фимоза

О.Б. Прийма, И.В. Федорович, В.М. Ироденко, М.В. Босак

В статье представлена собственная методика лазерного циркумцизио у больных фимозом. Применялся диодный лазер красного спектра длиной волны 940 нм, мощностью пучка 9-12 Вт. Особенность методики заключается в одновременной коррекции как фимоза, так и короткой уздечки крайней плоти. Это позволяет достичь лучшего косметического эффекта, симметричного иссечения тканей. Выполнено 19 таких вмешательств, из них – 4 у детей. Достигнуто хорошего косметического и функционального эффекта.

Ключевые слова: фимоз, циркумцизио, диодный лазер, косметический эффект.

Laser circumcizion in treatment of fymosis

O.B. Priyma, I.V. Fedorovich, V.M. Irodenko, M.V. Bosak

In the work, the proposed own laser circumcision method in patients with phimosis is presented. A reddish diode laser with a wave length of 940 nm and a beam power of 9-12 Wt was used. The peculiarity of the technique is the simultaneous correction of both phimosis and a short preputium frenum. This makes it possible to achieve a better cosmetic effect, symmetrical excision of tissue. Were performed 19 interventions, 4 of them in children. A good cosmetic and functional effect has been achieved.

Keywords: phimosis, circumscision, diode laser, cosmetic effect.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2018 Рік

Зміст випуску 4 (31), 2018

 1. В.І. Горовий, І.Г. Слепова, А.І. Мисак, О.М. Капшук

 2. А.Ю. Гурженко

 3. І.І. Горпинченко, В.В. Спиридоненко

 4. И.А. Йовенко, И.В. Балака

Зміст випуску 3 (30), 2018

 1. В.И. Медведь

 2. Б.М. Венцківський, І.Б. Венцківська, О.С. Загородня

 3. Н.Г. Скурятіна, О.П. Гнатко

 4. С.П. Пасєчніков

 5. В.І. Зайцев, О.С. Федорук, І.І. Ілюк

 6. Ю.Н. Гурженко

 7. А.В. Руденко, С.П. Пасєчніков, М.В. Мітченко, О.М. Бавіна, В.В. Третяк

 8. О.А. Бурка

 9. А.М. Романенко, С.П. Пасєчніков, В.М. Григоренко, В.С. Грицай, О.В. Кравченко

 10. В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, Л.Д. Ластовецька, О.С. Неймарк

 11. О.Д. Нікітін

 12. С.П. Пасєчніков

 13. С.П. Пасечников

 14. О.Б. Прийма, І.В. Федорович, В.М. Іроденко, М.В. Босак

Зміст випуску 2 (29), 2018

 1. С.П. Пасєчніков, Я.М. Клименко

 2. П.В. Федорич

 3. И.И. Топчий

Зміст випуску 1 (28), 2018

 1. С.П. Пасєчніков

 2. М.І. Бойко, А. Гіверсман, Є.В. Лучицький, С.Л. Чеканов, Т.В. Березна, А.З. Журавчак, К. Бетокі, О.В. Кнігавко

 3. В.І. Горовий

 4. К.К. Бєляєв